Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Bronisławie Tryniszewskim, zm. 11.04.1987 r. w Rio de Janerio w Brazylii.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988894
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 340/16/K toczy się sprawa z wniosku Krystyny Ostoja-Zawadzkiej przy uczestnictwie Stefana Heinricha i Hildy Gunaum o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Tryniszewskim.
Spadkodawca Bronisław Tryniszewski, syn Stanisława Tryniszewskiego i Anieli Tryniszewskiej, ostatnio zamieszkały w Rio de Janeiro w Brazylii, zmarł dnia 11 kwietnia 1987 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33988894
drukuj ogłoszenie