Ogłoszenie

Pzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Majaku, zm. 05.07.2014 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988901
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1303/17/K toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Adriana Boruty, Agnieszki Boruty, Doroty Boruty, Przemysława Boruty, Małgorzaty Hofman, Julii Hofman, Barbary Majak, Jarosława Majaka, Rafała Majaka, Artura Ślusarczyka, Darii Ślusarczyk, Anny Setkowicz, Małgorzaty Setkowicz, Agaty Szczypkowskiej, Anity Szczypkowskiej, Anny Szczypkowskiej, Pauliny Szczypkowskiej, Patryka Szczypkowskiego, Klaudii Ślusarczyk, Barbary Żmudy i Krzysztofa Żmudy o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Majaku, synu Wacława i Stanisławy, urodzonym w dniu 20 grudnia 1958 r. w Krakowie, zmarłym w dniu 5 lipca 2014 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w Krakowie, przy ul. Stachiewicza 47/105.
W skład spadku wchodzą zobowiązania w stosunku do Banku - wnioskodawcy.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33988901
drukuj ogłoszenie