Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Akacjowej 8.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988911
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą INs 480/19
toczy się postępowanie z wniosku Władysława Dzięgielewskiego i Aliny Dzięgielewskiej przy udziale Gminy Konstancin-Jeziorna, Zofii Hofman, Stanisława Hofman i Jadwigi Smutek o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli przez zasiedzenie własność nieruchomości obejmującej działkę nr ew. 3 obręb 03-30 o pow. 800 m2, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Akacjowej 8, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
33988911
drukuj ogłoszenie