Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie położonej w Sułkowicach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33989174
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Franciszka Sołtys przy uczestnictwie Janiny Sołtys, pod sygnaturą akt I Ns 615/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne:
- 3820 o pow. 0,1286 ha, położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice, odpowiadająca pgr 5884/4, obj. LWH 488 oraz ciąg dalszy księgą wieczystą nr KRI Y/00011252/2,
- 6377/2 o pow. 0,0120 ha, położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice, odpowiadająca pgr 5880/4 i pgr 5880/5, obj. LWH 364 oraz ciąg dalszy księgą wieczystą nr KR1Y/00006411/7,
- 6341 o pow. 0,0891 ha, położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice, odpowiadająca pgr 5881/6 i pgr 5882/6, obj. LWH 1192 oraz ciąg dalszy kolejno księgami wieczystymi o nr.: KRIY/00006710/3, KR1Y/00006712/7.
Jako właściciele ww. nieruchomości do ww. ksiąg wieczystych wpisane są następujące osoby: Maria Flaga c. Romana i Anny, Wiktoria Borgosz, Stefan Ciężkowski, Józef Ciężkowski s. Melchiora, Roman Ciężkowski s. Melchiora, Franciszek Światloń s. Jana i Zofii, Aniela Światłoń c. Jana i Joanny, Władysław Światloń, Genowefa Światłoń c. Jana i Marii, Stanisław Światłoń, Władysław Światłoń s. Jana i Zofii, Rozalia Światloń c. Stanisława i Stefanii, Janina Ostafin c. Stanisława i Wiktorii, Wiktoria Moskal, Wiktoria Sopiak, Aniela Kania c. Stanisława i Marii, Stefania Trąbka c. Jana, Stanisław Trąbka s. Jana, Jan Trąbka s. Jana, Zofia Trąbka c. Jana, Szczepan Sołtys s. Stanisława.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność lub następstwo prawne, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
33989174
drukuj ogłoszenie