Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Grzegorza Mańki o stawierdzenie zasiedzenia przez małżonkow Zygmunta i Stanisławe Mańko własności nieruchomości położonej w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33989223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydziale Cywilnym w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 848/18 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Mańki
o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 marca 1994 roku przez małżonków Zygmunta i Stanisławę Mańko własności nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Eugeniusza Romera lb, stanowiącej część działki 5/7, o powierzchni 0,0566 ha oraz o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 października 2005 roku przez Grzegorza Mańkę własności nieruchomości o powierzchni 0,0029 ha, położonej w Lublinie przy ul. Eugeniusza Romera lb, stanowiącej działkę 113/4. Sąd wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do ww. nieruchomości i następców prawnych Heleny Myśliwiec, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33989223
drukuj ogłoszenie