Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w VI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt VI Ns 661/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Rabarzyńskiej.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33989792
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
Joannitów 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w VI Wydziale Cywilnym,
pod sygn. akt VI Ns 661/16 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku ZUS o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Rabarzyńskiej, zmarłej w dniu 7.06.2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33989792
drukuj ogłoszenie