Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Płocku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158161
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Płocku pod sygnaturą akt I Ns 953/18 toczy się postępowanie z wniosku Aliny Bor o stwierdzenie nabycia własności poprzez zasiedzenie w odniesieniu do nieruchomości położonych w m. Płocku obręb nr 12, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 701, 795, 796, 1094/1, 1095/1, 1875, 1885, 1930, 1953, 1706/1, dla których nie jest prowadzona aktualna księga wieczysta ani zbór dokumentów. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego sądu i udowodniły swe prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie ono udowodnione.

 

 

drukuj ogłoszenie