Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spóldzielni Mieskzaniowej ogłasza nabór Kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-637 Lublin
Ulica
Rzeckiego
Osoba kontaktowa
LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE

SzczegółyKOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z § 46 ust. l statutu, ogłasza ponownie nabór kandydatów na stanowisko
- Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji.
Kandydaci ubiegający się o to stanowisko winni spełniać następujące, określone statutem kryteria:
- członkostwo w Spółdzielni,
- wyższe wykształcenie,
- uprawnienia lustratora bądź biegłego rewidenta.
Dodatkowymi atutami kandydata, preferowanymi przez Radę Nadzorczą, będzie 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem, udokumentowane 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, dobra znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie i praca w spółdzielczości mieszkaniowej.
Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, CV, zaświadczenie o niekaralności oraz dokumenty stwierdzające spełnienie kryteriów statutowych, podpisane oświadczenie o następującej treści:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: info@spoldzielnialsm.pl w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez LSM na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji.
2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
3) Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.
należy składać w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie Zarządu, ul. I. Rzeckiego 21, w zamkniętej kopercie z napisem "Rada Nadzorcza LSM - Zgłoszenie" do dnia 31 marca 2020 r.
Pełny komunikat znajduje się na stronie internetowej: info@spoldzielnialsm.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 81 528 02 04.
33988686
drukuj ogłoszenie