Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Chylin

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158162
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Płocku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kowalskiej o stwierdzenie nabycia przez ww. wnioskodawczynię z dniem 2 kwietnia 2007 r. przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chylin, gmina Mała Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 366, o powierzchni 0,05 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

 

 

drukuj ogłoszenie