Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Grażyny marii Gnyp o stwierdzenie zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33989227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o sygnaturze I Ns 451/19
toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Marii Gnyp o stwierdzenie, że małżonkowie Scholastyka i Stanisław Gnyp na zasadzie wspólności małżeńskiej nabyli z dniem 29 marca 1980 roku przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dzierżawnej 16B w Lublinie (dawna ulica Dzierżawna 12B), oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 162, o powierzchni 0,00121 ha, oraz toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Stanisław Gnyp nabył z dniem 23 stycznia 2001 roku przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 16C (dawna ulica Dzierżawna 16E), oznaczonej nr. ewidencyjnym 161, o powierzchni 0,0077 ha, oraz własność zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dzierżawnej 18D oznaczonej nr. 168, o powierzchni 0,0171 ha, dla których to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33989227
drukuj ogłoszenie