Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Młyny Piekarskie.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33993696
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNYSĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Turku, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 631/19 toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Jazienickiej z udziałem Jana Jazienickiego, Renaty Czajczyńskiej o uwłaszczenie nieruchomości o powierzchni 0,69 ha, położonej w miejscowości Młyny Piekarskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 107/1, 146, 287.
Sąd wzywa Eleonorę Mikołajczyk bądź jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33993696
drukuj ogłoszenie