Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącej się pod sygnaturą akt I Ns 294/19 sprawie z wniosku Leszka Jarosza o stwierdzenie zasiedzenia udziałów

mazowieckie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33995527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-900 Rawicz
Ulica
Ignacego Buszy
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RAWICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia
o toczącej się pod sygnaturą akt I Ns 294/19 sprawie z wniosku Leszka Jarosza o stwierdzenie zasiedzenia udziałów wynoszących łącznie 12/40 części (a zapisanych w księdze wieczystej na rzecz Kunegundy Szymodary, Antoniego Skupina, Józefa Skupina i Jadwigi Maćkowiak) we własności nieruchomości położonej w Łąkcie, stanowiącej działkę nr 202 o powierzchni 0,1100 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00027189/8. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu Leszka Jarosza. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych zapisanych współwłaścicieli, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swe prawo do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33995527
drukuj ogłoszenie