Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie toczy się sprawa o zasiedzenie własności położonych w Młoszowej ul. Spacery.

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33994698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 774/19 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności następujących działek, położonych w Młoszowej przy ul. Spacery:
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 956/2 o pow. 0,0316 ha i o wartości 150 000 zł, objętej Lwh 119, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, której ostatnimi znanymi właścicielami byli Maryjanna Dudkowa, Piotr Wętrys, Agnieszka z Pipinów Wentrysowa, Zofia Wentrysówna córka Jana, Stefan Wentrys syn Jana, Ludwik Wentrys syn Jana, Marja Wentrysówna córka Jana;
- części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 955 o pow. 0,0619 ha o wartości 80 000 zł, objętej wykazem hipotecznym Lwh 865, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, której ostatnimi znanymi właścicielami byli Jan Jamrozik syn Wawrzyńca, Stanisław Jamrozik syn Jana, Władysław Jamrozik syn Jana, Jan Jamrozik syn Jana, Marian Jamrozik syn Jana.
Przedmiot postępowania znajduje się aktualnie w posiadaniu Mirosławy i Marka małżonków Głuch.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Chrzanowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości na rzecz wnioskodawców.
33994698
drukuj ogłoszenie