Ogłoszenie

Postanowienie o zezwoleniu na złozenie do depozytu sądowego tytułem zaplaty za 55 akcji imiennych - sygn. akt VI Ns 390/19/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33995908
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie z wniosku BIPROCEMWAP S.A. w Krakowie przy uczestnictwie r. pr. Jacka Skalskiego - kuratora dla nieznanego wierzyciela oraz Dominiki Zemły, pod sygnaturą akt VI Ns 390/19/S
wydano postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51 010,85 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych 85/100) tytułem zapłaty za 55 akcji imiennych serii A wnioskodawcy,
podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z uchwałą nr 11 z dnia 1 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawcy o numerach 05843-05897, przysługujących Romanowi Bandowskiemu, synowi Edwarda i Aleksandry.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są następcy prawni Romana Bandowskiego, syna Edwarda i Aleksandry, urodzonego dnia 29 lipca 1950 roku, zmarłego dnia 12 maja 2018 roku, na ich wniosek, po wykazaniu swoich uprawnień poprzez przedłożenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33995908
drukuj ogłoszenie