Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w Ratułowie - sygn. akt I Ns 1164/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33996282
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1164/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Kukulak o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ratułowie, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka ewid. nr 7412/20 o pow. 0,0205 ha, powstałej z podziału działki 7412/4 o pow. 0,1649 ha, która powstała z parceli gruntowej 7412/4.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33996282
drukuj ogłoszenie