Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości, położonej w obrębie Krzczonów.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33996701
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Stanisława Kozak przy uczestnictwie Gminy Tokarnia, pod sygnaturą akt I Ns 396/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie z dniem 15 października 2000 r. nieruchomości składającej się z działki o nr. ewidencyjnym 6047/1, położonej w województwie małopolskim, powiecie myślenickim, jednostce ewidencyjnej nr 120908_ 2, obrębie 0004 Krzczonów, o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1 Y/00009342/3.
Jako właściciele ww. nieruchomości wpisane są następujące osoby: Władysław Hanuszek, Józef Hanuszek, Władysław Majchrzak, Krystyna Hanuszek, Franciszka Pieronowa, Maryanna Leśniakowa, Stanisław Hanuszek, Franciszek Hanuszek, Szczepan Hanuszek, Jan Hanuszek, Karolina Hanuszek, Franciszek Pieron, Antoni Pieron, Jędrzej Spyrka, Franciszek Bonior, Maria Boniorowa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność lub następstwo prawne, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
33996701
drukuj ogłoszenie