Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Mariannie Koczorowskiej, zm. 19.02.1966 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33996142
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 521/19 toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Koczorowskiej z domu Skalska,
córce Marianny i Walentego, urodzonej w dniu 11 lipca 1874 r. w Wierzbicy, zmarłej w dniu 19 lutego 1966 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasińskiego 29/61.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33996142
drukuj ogłoszenie