Ogłoszenie

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze unieważnia poniższe druki ścisłego zarachowania

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33996963
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.

SzczegółyBalcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce (dawniej: "BTA Insurance Company" SE Spółka europejska Oddział w Polsce) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333,
unieważnia następujące druki ścisłego zarachowania:
PL/UG49
0624135, 0396371, 0396372
PL/49
0048073, 0040816, 0040817, 0047677, 0047678, 0040818, 0063077, 0049733, 0049734, 0045152, 0066138, 0045154, 0047045, 0045153, 0047033, 0045155, 0043062, 0047038, 0063073, 0049735, 0049732, 0063076, 0049731, 0047039, 0063931, 0063932, 0063934, 0063935, 0063936, 0063937, 0063938, 0063939, 0063940, 0059706, 0059707, 0059708, 0059709, 0059710, 0054495, 0054494, 0063933, 0044661, 0044662, 0045502, 0045510, 0023754, 0029564, 0023751, 0049542, 0056848, 0056861, 0056849, 0056850, 0056851, 0056862, 0041447, 0045638, 0036456, 0048607, 0048590, 0048608, 0066738, 0066739, 0048924, 0065473, 0065472, 0048396, 0048399, 0048400, 0048397, 0048398, 0060561, 0054501, 0047032
PLK
0061527, 0061529
PL-NWK
0010604, 0010602, 0010603, 0010605
PL-OCK
0031956
PL-ZK
0037663, 0037670, 0037877, 0037298, 0037299, 0037878, 0037880, 0037879, 0047201, 0035430, 0034812, 0034815, 0034818, 0034820, 0038997, 0038996, 0050562, 0047205, 0035427, 0034813, 0039000, 0034817, 0035429, 0034811, 0038998, 0038999, 0036775, 0036772, 0034816, 0034814, 0047187, 0034819, 0036773, 0036776, 0035428, 0034807, 0035646, 0035655, 0038437, 0023070, 0023066, 0035710, 0039046, 0044947, 0044950, 0044936, 0044935, 0044948, 0044933, 0044934, 0018362, 0035758, 0036246, 0036259, 0037634, 0047991, 0036260, 0047753, 0041656, 0038736, 0038737, 0041106, 0039542, 0039543, 0039544, 0039545, 0026840
Balcia Insurance SE oświadcza ponadto, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z użyciem wyżej wymienionych druków, począwszy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
33996963
drukuj ogłoszenie