Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, pod sygn. I Ns 583/19, toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Glensk o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Czarneckiej

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997114
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 583/19, toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Glensk, przy udziale uczestników postępowania: Teresy Michalak i Włodzimierza Glensk
- o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Czarneckiej z domu Czarnecka, córce Jana i Wandy, zmarłej w dniu 21 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, przed śmiercią zamieszkałej w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców po Krystynie Czarneckiej z domu Czarnecka, córce Jana i Wandy, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 583/19, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Krystynie Czarneckiej z domu Czarnecka, córce Jana i Wandy, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Krystynie Czarneckiej z domu Czarnecka, córce Jana i Wandy.
33997114
drukuj ogłoszenie