Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzneie zasiedznei własności neiruchomości gruntowej położnej w Zambrowie

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33997524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 258/18 z wniosku Andrzeja Kozłowskiego i Aliny Kozłowskiej z udziałem Joanny Bicking, Zofii Biernackiej, Leszka Biernackiego, Genowefy Choińskiej, Barbary Chudzik, Marii Cymek, Cornelii Dorschner, Katrin Dorschner, Janiny Duchnowskiej, Bożeny Karwowskiej, Karoliny Karwowskiej, Bogdana Karwowskiego, Krzysztofa Karwowskiego, Danuty Łapińskiej, Katarzyny Łuniewskiej, Ewy Nowak, Jana Olejnika, Ryszarda Przerwy, Piotra Romanowskiego, Zbigniewa Romanowskiego, Doroty Sinoff, Piotra Tadeusza Sinoff, Romualda Sinoff, Anny Violetty Synow, Huberta Synow, Stanisławy Synow, Elżbiety Szmitko, Andrzeja Śliwińskiego, Janusza Śliwińskiego toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie, powiat zambrowski, gmina Zambrów oznaczonej numerem geodezyjnym 1645/1 o powierzchni 0,4160 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33997524
drukuj ogłoszenie