Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności m.in. nieruchomości połozonej w Chrzanowie - sygn. akt I Ns 785/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 785/19 toczy się postępowanie z wniosku Adama Solskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności m.in. nieruchomości położonej w Chrzanowie składającej się z działki numer 3022/11 o pow. 0,0697 ha, która powstała z m.in. z parceli numer 3020/3 nie mającej założonej księgi wieczystej a objętej wykazem hipotecznym lwh 783 gm. kat Chrzanów w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Franciszki z Michalskich Chełczyńskiej, Jana Michalskiego i Zofii Michalskiej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych wyżej wskazanych osób , aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawcę udowodnione
33997613
drukuj ogłoszenie