Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie I Ns 259/19 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Chojna 12.

lubuskie, Krosno odrzańskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997484
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
PIASTÓW 10 L
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim,
w sprawie o sygn. akt I Ns 259/19, toczy się
postępowanie z wniosku Jadwigi Glezman o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej
położonej w miejscowości Chojna 12, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o nr. KW ZG1K/00001930/7.
W księdze wieczystej jako właściciel opisanej wyżej nieruchomości ujawniona jest nieznana z miejsca pobytu Magdalena Kondracka, córka Stanisława i Anastazji.
Sąd wzywa, aby właścicielka Magdalena Kondracka oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33997484
drukuj ogłoszenie