Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Łapuszek - sygn. akt I Ns 1215/18/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997608
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny
informuje, że w sprawie o sygnaturze akt: I Ns 1215/18/N toczy się postępowanie o
stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Łapuszek, z d. Cenda, córce Piotra i Zofii, urodzonej 5 stycznia 1940 roku w Krakowie, a zmarłej 13 listopada 2014 roku w Krakowie i tam ostatnio zamieszkałej.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33997608
drukuj ogłoszenie