Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wandas - stgn. akt I Ns 2468/16/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny
informuje, że w sprawie o sygnaturze akt: I Ns 2468/16/N toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wandas z d. Kędziora,
córce Antoniego i Agnieszki, urodzonej 29 lipca 1946 roku w Jeleniej Górze, a zmarłej 4 marca 2015 roku w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33997610
drukuj ogłoszenie