Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stawowej 1/2

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33997697
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Krystyny Grażyny Dymko, sygn. akt II Ns 934/19,
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 61, obręb ewidencyjny:
206101_1.0021, Dojlidy, o powierzchni 925 m2, położonej w Białymstoku przy ul. Stawowej 1/2, gmina Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33997697
drukuj ogłoszenie