Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 518/19 na wniosek Haliny Konik toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 518/19 na wniosek Haliny Konik toczy się postępowanie o uwłaszczenie (nabycie z mocy prawa w dniu 4.11.1971 r.) nieruchomości położonych w Kokotowie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, składających się z działek nr 359/49 o pow. 0.0592 ha, 389/1 o pow. 0.0517 ha, 390/3 o pow. 0.1207 ha, 390/4 o pow. 0.1063 ha, 359/46 o pow. 0.0425 ha, nieposiadających założonej księgi wieczystej, objętych Iwh gm. kat. Kokotów nr 557, 572, 541, 555, 548, w których jako właściciele figurowali Walenty Lichota, Eugeniusz Krzyszkowski, dr Maksymilian Nadel, Leon Fleischer, Helena Mrozińska, Teresa Kwapniewska, Jerzy Mroziński, Mojżesz Markus Füsser, Jakub Lyischetz (wpisany w rejestrze gruntów). Działki posiadają przeznaczenie budowlane. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33998189
drukuj ogłoszenie