Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 68/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998030
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
pod sygn. akt I Ns 68/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o
stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2019 roku prawa własności nieruchomości poł. w Tylmanowej,
stanowiącej dz. ewid. nr 6450 o pow. 0,1029 ha, która powstała z pgr. l. kat. 6450 z KW nr NS1T/00019069/1 oraz dz. ewid. nr 6452 o pow. 0,1065 ha, która powstała z pgr. l. kat. 6452 z KW nr NS1T/00019069/1.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Mikołaja Sikorę, Mariannę Ligasową, Władysława Majerskiego, Józefę Majerską, Michała Kozielca, Marię Młynarczykową Janczura, Marię Ligasową, Wojciecha Piszczka, Agnieszkę Piszczkową bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33998030
drukuj ogłoszenie