Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Jerzym Marii Kańskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158447
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 1195/19 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Valerie Ann Kanski o stwierdzenie nabycia spadku po: JACKU JERZYM MARII KAŃSKIM synu Jerzego i Adeli, zmarłym dnia 5 stycznia 2019 roku w 9 West Common Close, Gerrards Cross, Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii i tam ostatnio stale zamieszkałym. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili się w sprawie i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie