Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Olejnik

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158449
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 1039/19 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Tadeusza Wierzcha o stwierdzenie nabycia spadku po: STANISŁAWIE OLEJNIK, córce Andrzeja i Bronisławy, zmarłej dnia 20 stycznia 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim i tam ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili się w sprawie i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie