Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej zanudowanej, położonej w miejscowości Suwałki.

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998539
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółySąd Rejonowy w Suwałkach
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
Dnia 12.03.2020 roku
Sygnatura akt I Ns 652/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I.Ns.652/19 z wniosku Stefana Józefa Zubrzyckiego z udziałem Bogumiły Zubrzyckiej, Marianny Wacławy Padzik, Celiny Butkiewicz, Marii Rostek, Moniki Rostek, Krzysztofa Rostek, Henryka Rostek, Wacława Rostek, Ryszarda Boruty, Wiesława Boruty, Andrzeja Boruty, Janiny Koleśniczenko, Beaty Jurskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej tereny mieszkaniowe i grunty orne położonej w województwie podlaskim, powiecie m. Suwałki, gminie m. Suwałki, miejscowości Suwałki, jednostce ewidencyjnej 206301_1 - M. Suwałki, obręb Nr 0007, Obręb nr 7, przy ulicy Zarzecze 53B, oznaczonych numerem geodezyjnymi: 30792 o powierzchni 0.3107 ha, 30811 w powierzchni 0,0325 ha dla których to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach nie jest prowadzona księga.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33998539
drukuj ogłoszenie