Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, pod sygn. I Ns. 896/18, toczy się postępowanie z wniosku Syndyka masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Chwiesiak

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns. 896/18, toczy się postępowanie z wniosku Syndyka masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w Poznaniu - przy udziale: Gminy Miasto Poznań - o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Chwiesiak, córce Józefa i Stanisławy, zmarłej w dniu 15 września 2015 r. w Poznaniu, przed śmiercią zamieszkałej w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców po Janinie Chwiesiak, córce Józefa i Stanisławy, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns. 896/18, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Janinie Chwiesiak, córce Józefa i Stanisławy, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Janinie Chwiesiak, córce Józefa i Stanisławy.
33998671
drukuj ogłoszenie