Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Liblinie przy ul. Dzierżawnej 14 e.

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydziale Cywilnym
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1165/19 z wniosku Łukasza Flora prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie, że Łukasz Flor nabył przez zasiedzenie z dniem 17 czerwca 2010 roku nieruchomość o numerze ewidencyjnym 148, położoną w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 14e, o powierzchni 0,0050 ha, nieposiadającą założonej księgi wieczystej. Wzywa się do udziału w sprawie w charakterze uczestników wszystkich właścicieli lub ich spadkobierców nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa dotyczące nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33998657
drukuj ogłoszenie