Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie pod sygnaturą I Ns 905/19 toczy się potsępowanie z wniosku Marii Bieleckiej i Jerzego Bieleckiego o stwierdzenie nabycia spadku przez uwłaszczenie prawa własności niweruchomości.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998904
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 905/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Bieleckiej i Jerzego Bieleckiego z udziałem Zofii Stefańskiej o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości położonej w Łękach Strzyżowskich, gmina Wojaszówka, składającej się z działki nr 671/1 o powierzchni 28 arów, objętej księgą wieczystą KS1K/00014445/5, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Katarzyny Juszczak.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Katarzynę Juszczak, a jeśli ona nie żyje to jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności przez uwłaszczenie.
33998904
drukuj ogłoszenie