Ogłoszenie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Rynkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA ŚWIEBODZIN

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w 3 obrębie Świebodzina
Burmistrz Świebodzina działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 5 maja 2020r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 340/112 i 340/117 o powierzchni 1,6597 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb ewidencyjny: 3, księga wieczysta Nr ZG1S/00049764/7.
Przyczyną odwołania przetargu jest zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej o zasięgu lokalnym, a nie o zasięgu ogólnokrajowym.
33998786
drukuj ogłoszenie