Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowroławiu toczy się postępowanie o nabycie spadku po Wiktorze Adamie Piotrowskim, zm. 09.06.1977 r w Inowroławiu.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Narutowicza 42
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY

SzczegółySygn. akt I Ns 577/19 Inowrocław, dnia 12 marca 2020r.
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny zwraca się o zamieszczenie w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w możliwie jak najszybszym terminie ogłoszenia poniższej treści oraz do przedłożenia kalkulacji kosztów i do nadesłania 1 egzemplarza dowodowego o dokonaniu ogłoszenia wraz z rachunkiem.
Na zarządzenie Sądu
Z upoważnienia Kierownika
St.sekr.sąd. Anna Tuszyńska
" W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 577/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Inowrocław o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorze Adamie Piotrowskim, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Miechowicach, zmarłego w dniu 9 czerwca 1977r. w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku."
Sędzia Andrzej Szarzyński
Osoba do kontaktu:
St.sekr.sąd. Anna Tuszyńska, tel. ( 052) 35 926 28
a.tuszynska@inowroclaw.sr.gov.pl
33999058
drukuj ogłoszenie