Ogłoszenie

Sąd Rejonowy we Włocławku uznał Andrzeja Sławomira Bednarskiego winnym dokonania zniszczenia roślinności, flory i siedlisk zwierząt w Trzebowie i Parku Krajobrazowym.

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998553
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU SEKCJA WYKONAWCZA II WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySygn. akt IIK 1591/19
Wypis z wyroku
Sąd Rejonowy we Włocławku prawomocnym wyrokiem uznał Andrzeja Sławomira Bednarskiego, ur. 17.05.1937 w Łodzi, syna Henryka i Ireny, za winnego tego, że w okresie od nieustalonego dnia marca do nieustalonego dnia kwietnia 2018 r. w Trzebowie na terenie działki geodezyjnej nr 39/1 i jednocześnie w obrębie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego poprzez wykarczowanie porastającej ją roślinności i zniwelowanie terenu dokonał zniszczenia flory oraz siedlisk zwierząt, powodując istotną szkodę i za to na podstawie art. 187 § 1 kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, której warunkowe wykonanie zawiesił na okres próby wynoszący 1 rok.
Ponadto Sąd orzekł wobec skazanego nawiązkę w kwocie 7000 zł na rzecz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz nawiązkę w kwocie 3000 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wyrok uprawomocnił się dnia 29.11.2019 r.
33998553
drukuj ogłoszenie