Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za nieruchomość

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999200
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółyStarszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 1488/18 zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 181,65 zł, stanowiącej kwotę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 1047/65 o powierzchni 0,0003 ha, która powstała z podziału działki 1047/7, położonej w Debrznie, obręb nr 1, powiat człuchowski, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku nr WI-IV.7820.5.2016.TH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany wierzycielom Ewie Eunice Wojtyniak - Gołębiowskiej i Robertowi Gołębiowskiemu na ich żądanie. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu. Dla wierzycieli Ewy Euniki Wojtyniak - Gołębiowskiej i Roberta Gołębiowskiego ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku Marty Papakul.
33999200
drukuj ogłoszenie