Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejenowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu kwoty odszkodowania

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999017
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółyStarszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 588/19 zezwolił wnioskodawcy
Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 8.478 zł, stanowiącej kwotę odszkodowania przysługującego Marcie Gańskiej i Janowi Gańskiemu za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 400/3, o powierzchni 0,0352 ha i nr 93/2 o powierzchni 0,0010 ha, które powstały z podziału działek nr 400/1 i nr 93/1, położonych w gminie Chmielno, obręb Miechucino, powiat kartuski objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku nr WI-II.7820.14.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany na rzecz następców prawnych wierzycieli Marty Gańskiej i Jana Gańskiego na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Marcie Gańskiej i Janie Gańskim lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Dla następców prawnych wierzycieli Marty Gańskiej i Jana Gańskiego ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku Anny Piotrzkowskiej.
33999017
drukuj ogłoszenie