Ogłoszenie

Nabór wniosków na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999275
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

SzczegółyNabór wniosków na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
Oś priorytetowa 5 "Transport"
Działanie 5.1 "Infrastruktura drogowa regionu"
Poddziałanie 5.1.1 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)"
Nabór nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Na co?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:
1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych
na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).
Kiedy: nabór trwa od 27.04.2020 r. do 29.05.2020 r.
Gdzie szukać informacji: Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
33999275
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: