Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie toczy postępowanie o nabycie spadku po Feliksie Biuskupie, zm. 17.11.1979 r. w Osówce.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny
ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 861/19 postępowanie z wniosku Pawła Kukli o stwierdzenie nabycia spadku po Feliksie Biskupie, synu Wawrzyńca i Ewy, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Osówka, gm. Niemce, zmarłym dnia 17 listopada 1979 roku w Osowce, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Feliksa Biskupa, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Feliksie Biskupie, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33999231
drukuj ogłoszenie