Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 394/18/P z wniosku Kazimierza Nowaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998033
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny
prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 394/18/P z wniosku Kazimierza Nowaka, przy uczestnictwie Krystyny Nowak, Haliny Klinowskiej, Urszuli Musielak, Czesława Cekiery, Aliny Legawiec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jasieńskiego, działka nr 44, obr. 103, jedn. ew. Podgórze, objętej wykazem hipotecznym Lwh 623 Kraków-Bieżanów. W związku z tym Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości lub spadkobierców, w szczególności spadkobierców Zofii Kierek, c. Mieczysława i Weroniki, zmarłej dnia 16 maja 2019 r. w Bolesławcu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia i stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
33998033
drukuj ogłoszenie