Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lubllin-Wschód w Lublinie prowadzi postępowanie o zasiedzenie nieruchomośći położonej w miejscowości Osówka, gm. Niemce.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999253
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza,
iż prowadzi za sygn. akt I Ns 1258/19 postępowanie z wniosku Mariana Czerwonki i Małgorzaty Czerwonka o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Osówka, gm. Niemce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295 obszaru 0,19 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnej właścicielki tej nieruchomości Leokadii Deptała, córki Karola i Florentyny, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawców.
33999253
drukuj ogłoszenie