Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Dziub - sygn. akt I Ns 510/19

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999374
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Marii Ciarkowskiej - sygn. akt I Ns 510/19 - o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Dziub, synu Wojciecha i Antoniny z domu Gąsior, zmarłym w dniu 6 stycznia 1993 r. w miejscowości Piączyn, którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była miejscowość Piączyn. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33999374
drukuj ogłoszenie