Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Paulinie Bułda.

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999386
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie I.Ns 148/20, z wniosku Gminy Miasto Suwałki o stwierdzenie nabycia spadku po Paulinie Bułda, córce Wojciecha i Ewy, ur. 15.12.1897 r. w Suwałkach, ostatnio zamieszkałej w Suwałkach, zmarłej dnia 24.01.1972 r. w Suwałkach. W skład spadku po ww. zmarłej wchodzi działka oznaczona nr 10750 położona w Suwałkach przy ul. Waryńskiego, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33999386
drukuj ogłoszenie