Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Marianie Lazarowiczu - sygn. akt I Ns 721/19

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999466
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 721/19 toczy się sprawa z wniosku Macieja Pisuli, Jolanty Pisuli i Magdaleny Żur
o stwierdzenie nabycia spadku po mężczyźnie Jerzym Marianie Lazarowiczu,
zmarłym najpóźniej 14 listopada 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Andrychów, gmina Andrychów. Po spadkodawcy pozostało mieszkanie nr 45 położone w Andrychowie, ul. Włókniarzy 32, brak danych co do zawodu spadkodawcy.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Jerzego Mariana Lazarowicza, aby w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33999466
drukuj ogłoszenie