Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Skrzynce - sygn. akt I Ns 15/19

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999468
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 15/19
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Józefa Orlika zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 15/19
o zasiedzenie nieruchomości
położonej w Skrzynce i oznaczonej jako pgr. 754/1 (wchodzącej w skład dz. 505/1 i dz. 504/1) obj. KW KR2Y/00005606/1, a własność wpisana jest na rzecz: Stanisława Orlika, Julity Orlik, Karoliny Orlikówny, Józefa Orlika, Karoliny Miksowej, Stanisława Wójcika.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Stanisława Wójcika, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
SSR Katarzyna Proksa-Kosek
33999468
drukuj ogłoszenie