Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Gminy Zielonki o zasiedzenie nieruchomości - sygn. akt I Ns 261/17/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 261/17/K toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zielonki
o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Gmina Zielonki wniosła o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1659 o powierzchni 0,21 ha, położonej w obrębie Zielonki, jednostka ewidencyjna Gmina Zielonki, która powstała z parceli I. kat. 414/66 i części parceli I. kat. 414/92. Parcela I. kat. 414/92 jest objęta księgą wieczystą KR1P/00356550/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Parcela I. kat. 414/66 widnieje w księdze wieczystej nr KR1P/00356550/5 jako wykreślona, jednak brak jest wpisu co do podstawy wykreślenia oraz nie został podany numer księgi wieczystej, do której miałaby zostać przeniesiona.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska
33999473
drukuj ogłoszenie