Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Musiał - sygn. akt I Ns 1054/19/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999491
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 1054/19/N toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Wróbla przy udziale Marii Książek, Krystyny Olczyk, Zofii Garlińskiej i Cecylii Molędy
o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Musiał, synu Józefa i Anny,
zmarłym dnia 4 lipca 1992 roku w Krakowie oraz po Stanisławie Musiał, z domu Sroka, córce Franciszka i Marianny, zmarłej dnia 15 października 1996 roku w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33999491
drukuj ogłoszenie