Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania - sygn. akt VI Ns 543/19/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999540
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyReferendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 roku w sprawie z wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przy uczestnictwie radcy prawnego Jacka Skalskiego - kuratora dla nieznanego wierzyciela wydano postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu "Wody Polskie" - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 10 009,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku znak WS-II.7570.2.114.2016.RG za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 191, obr. 73, jedn. ewid. Kraków - Podgórze, której prawo własności z dniem 28 stycznia 2016 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku znak WI-IX.7840.1.8.2015. Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby legitymujące się dokumentem świadczącym, że na dzień 28 stycznia 2016 roku posiadały tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33999540
drukuj ogłoszenie