Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Chrzanowie zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów depozytu tytułem odszkodowania.

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999606
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyFUNDACJA WĘZEŁ
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 908/19 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 3257,82 zł z tytułu odszkodowania, którego obowiązek zapłaty wynika z punktu 2 decyzji nr 2 Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 marca 2019 roku, znak: AGN.6832.76.2017.PF16/PKK22, w przedmiocie odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb nr 0001 Chrzanów, oznaczonej jako działka nr 216/2 o pow. 0,0528 ha, zgodnie z wykazem hipotecznym LWH 174 gm. kat. Chrzanów. Ww. kwota zostanie wypłacona osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie wzywa osobę/osoby uprawnione do odbioru depozytu.
33999606
drukuj ogłoszenie